Journal of Nanjing Forestry University(Natural Science Edition)2018 05

lw
Dynamic changes of nutrients during flora development in heterodichogamous Cyclocarya paliurus
HUANG Peng, MAO Xia, HAN Ge, CHEN Xiaolin, FU Xiangxiang*
2018 05 [1-9][Article](3685)[pdf 2533KB](5945)
Prediction of suitable cultivation area for Halesia carolina L. in China
WANG Lu, WU Xiuping, LI Yao, XU Xiaogang*
2018 05 [10-16][Article](352)[pdf 1721KB](302)
Effects of formula fertilization on leaf nutrient dynamics and yield of Sapindus mukorossi Gaertn.
WEI Xingbiao1, DAI Tengfei1, LIU Shiqi1, JIA Liming1,2*
2018 05 [17-24][Article](260)[pdf 1427KB](252)
Genetic divetsity of Cerasus serrulata populations assessed by SSR markers
YI Xiangui, CHEN Jie, YOU Luxiang, CONG Rui, WANG Huachen,DUAN Yifan, WANG Xianrong*
2018 05 [25-31][Article](265)[pdf 2015KB](241)
Tissue culture and rapid propagation of sterile seedling of Camellia nitidissima C. W. Chi hybrid germplasm
WU Lijun1, GAO Nan1, CHEN Da1, CHEN Wenrong2
2018 05 [32-38][Article](253)[pdf 2294KB](164)
A study on mechanism of propagation and shoot cutting of Monarda didyma
WEI Dongshan, ZHANG Qiuliang*, CHANG Jinbao
2018 05 [39-45][Article](209)[pdf 2167KB](228)
Effects of planting densities on tree growth and wood quality of 25-year-old Liriodendron chinense plantations
PAN Wenting1, XIA Xin2, XIA Liangfang2, SUN Jianjun1, WU Xiaoyu1, YU Liangfu1, LI Yueqiao1*
2018 05 [46-52][Article](249)[pdf 1402KB](272)
A study on new and old branch's leaf photosynthetic capacity and water use efficiency of natural Larix gmelinii forest in the northern Great Xing'an Mountains
SONG Hao, MAN Xiuling*, DUAN Beixing, LIU Jialing
2018 05 [53-58][Article](275)[pdf 1443KB](182)
The role of autophagy of pine wood nematode Bursaphelenchus xylophilus in the growth and development and infecting pine trees at early time
WU Fan, WU Xiaoqin*
2018 05 [59-64][Article](255)[pdf 1562KB](170)
Study on function of cathepsin bmcath1 in Bursaphelenchus mucronatus using method of RNA interference
PAN Yanyi1,2, HUANG Lin1, WU Xiaoqin1*
2018 05 [65-70][Article](229)[pdf 1910KB](141)
Monitoring the occurrence of Asian gypsy moth(Lymantria dispar asiatica)with sex pheromone-baited trap in five types of forest stands
XUE Yi, MENG Zhaojun, DONG Xiaowen, NIU Haojie, YAN Shanchun*
2018 05 [71-76][Article](203)[pdf 1472KB](174)
Effects of dimethyl sulphonate on proteome of Paulownia tomentosa seedlings infected by phytoplasma
DENG Minjie, JIN Ranran, ZHAO Zhenli, WANG Zhe, FAN Guoqiang*
2018 05 [77-83][Article](286)[pdf 1720KB](291)
Study on the composition and stability of soil aggregates of the main forest stands in Fengyang Mountain, Zhejiang Province
ZHAO Youpeng1, MENG Miaojing1, ZHANG Jinchi1*, MA Jieyi1, LIU Shenglong1,2
2018 05 [84-90][Article](229)[pdf 1458KB](203)
Effects of biogas slurry application on the coastal saline-alkali soil properties
SUN Qinju, LING Wei, HAN Jiangang, LIN Shaohua, LI Pingping*
2018 05 [91-98][Article](227)[pdf 1705KB](249)
Characteristics of soil saturated hydraulic conductivity in classic suburb shelter forests in the Three Gorges Reservoir
MA Siwen, ZHANG Hongjiang*, CHENG Jinhua, LI Mingfeng, WANG Ping
2018 05 [99-106][Article](215)[pdf 1509KB](201)
Effects of dams and landscape on river water quality: a case study in Suo River
NIU Yuchen1, KONG Jin2, WANG Wei1, XI Wenjuan1, RUI Zhengqin1, LIU Maosong1*
2018 05 [107-112][Article](231)[pdf 1925KB](149)
Identification of Bacillus pumilus LC01 and characterization of its spore laccase
WANG Jiayi, LI Tailun, WANG Tiannü, LU Lei*
2018 05 [113-120][Article](181)[pdf 1728KB](170)
Supervised visualization of multispectral remotely sensed data based on principal component transformation
ZHANG Jianchen, CUI Jie, CHENG Yi, HUANG Jian, DU Jingyuan, GE Hongli*
2018 05 [121-128][Article](211)[pdf 1886KB](211)
A comparative analysis of volatile components of Phoebe hui Cheng ex Yang
WANG Tianshi1, NING Liping1,2*, XIONG Yan1, CHEN Yixuan1, LI Jiacheng1, DING Wen1
2018 05 [129-134][Article](217)[pdf 1415KB](191)
Improved model of canopy shading for fruit tree
WANG Jingjing1, BI Huaxing1,2,3,4*, SUN Yubo1, DUAN Hangqi1, PENG Ruidong1
2018 05 [135-140][Article](212)[pdf 2439KB](150)
Suitability of band width for Hyperion image classification based on wavelet analysis
FANG Xiufeng1, TAN Bingxiang1*, DU Huaqiang2, WANG Huaijing1, LI Taixing3
2018 05 [141-147][Article](200)[pdf 2259KB](177)
Seasonal variation in nutritional components of ten potential edible bamboos for giant panda
JIANG Chan, LI Qingqing, LIU Lili, ZHOU Jielong, CHEN Fenfen, YANG Yajing, ZHANG Xuan, GUO Aiwei*
2018 05 [148-154][Article](231)[pdf 1663KB](226)
Spatio-temporal distribution charasteristics and driving factors of rural settlements: a case study in Yixian, Anhui Province
DAI Tingting, XU Ming, XU Yannan*
2018 05 [155-162][Article](257)[pdf 1956KB](301)
Spatial-temporal dynamic characteristics for land use of the southern collective forest region based on the function of economy and policy
LU Yanan, YAO Shunbo*
2018 05 [163-171][Article](199)[pdf 6896KB](120)
Progress on the whole genome sequencing and the application in woody plants
LIU Hailin, YIN Tongming*
2018 05 [172-178][Article](310)[pdf 1359KB](394)
Review of the effect of fertilizer application on the soil fauna in soil ecosystems
LI Yuanyuan, XU Ziqian, XU Hanmei, CHEN Yueqin, RUAN Honghua*
2018 05 [179-184][Article](226)[pdf 1413KB](167)
Prediction and analysis of China's forestry output value based on seasonal time series model
SHEN Jie, YANG Zhongyue, QIAO Jiliang
2018 05 [185-190][Article](262)[pdf 1599KB](230)
Influence of carbon sink value on China's wood price based on VAR model
ZHU Tianjin, ZHAO Qingjian, YANG Hui, DING Sheng*
2018 05 [191-195][Article](288)[pdf 1330KB](185)
Changes of genetic gain & genetic diversity in the breeding process of Pinus massoniana
FENG Yuanheng1,2, YANG Zhangqi 1*, LI Huogen 2, XU Huilan1
2018 05 [196-200][Article](217)[pdf 1287KB](144)
Estimation of genome size of two Acer Linn. by flow cytometry
MA Qiuyue1, LI Shushun1, MA Xiang2, WEN Jing1, ZHU Lu1, TANG Ling1, LI Rui1, GUO Wei3, LI Qianzhong1*
2018 05 [201-205][Article](219)[pdf 1596KB](191)
Preparation and antiseptic properties of poplar fiber /Si-B composite materials
CHEN Jichao1, JIANG Weina2, CAO Wenjing1, ZHOU Xuliang2, ZHOU Xiaoyan3, XU Li1, 4*
2018 05 [206-210][Article](260)[pdf 1988KB](196)