Journal of Nanjing Forestry University(Natural Science Edition)2019 01

Comprehensive evaluation of five blackberry hybrid strains by analytic hierarchy process(AHP)
HUANG Zhengjin1, WEI Yunli1, ZHANG Chunhong1, LYU Lianfei1, LI Weilin2*, WU Wenlong1*
2019 01 [135-140][Article](92)[pdf 1365KB](163)
CAD enzyme activity and gene expression in connection with lignin synthesis during fruit development and ripening process of blackberry
ZHANG Chunhong1, XIONG Zhenhao1, WU Wenlong1*, LI Weilin1,2
2019 01 [141-148][Article](85)[pdf 2521KB](55)
Anatomical structure characteristics of blackberry fruits with differential firmness during ripening
XIONG Zhenhao1, ZHANG Chunhong1, LI Weilin1,2*, WU Wenlong1*
2019 01 [149-153][Article](87)[pdf 3517KB](58)
lw
Comprehensive index selection on superior growth and wood properties of Eucalyptus cloeziana for saw timber
LI Changrong1, CHEN Jianbo1, GUO Dongqiang1, WENG Qijie2, LU Cuixiang1, LI Jianfan3, ZHOU Wei1*, GAN Siming2*
2019 01 [1-8][Article](682)[pdf 1388KB](543)
Effects of different inbreeding levels on seed characteristics and growth of slash pine
ZHAO Fencheng1,GUO Wenbing1,LIN Changming2,LI Fuming2, WU Huishan1, ZHONG Suiying2,LI Yiliang1,SITU Ronggui2, LIAO Fangyan1
2019 01 [9-17][Article](145)[pdf 1441KB](115)
Analysis and evaluation on flower color characteristics of the Malus ‘Purple Prince' half-sib progenies
PU Jing1,ZHANG Jing1, ZHAO Cong1, FAN Junjun1, JIANG Wenlong1, ZHANG Wangxiang1,2,WANG Gaiping1*
2019 01 [18-24][Article](95)[pdf 1750KB](212)
Functional study of BpMYB4 in birch response to low temperature stress
ZHANG Yu, CHEN Su, GAO Yuan, HUANG Haijiao*
2019 01 [25-31][Article](99)[pdf 2935KB](64)
Cloning and expression analysis of BpTCP7 promoter from Betula platyphylla
REN Li,DONG Jingxiang,YANG Yang,HUANG Haijiao,LI Huiyu*
2019 01 [32-38][Article](91)[pdf 2600KB](71)
Cloning and functional characterization of SlSIP from shrub Salix
ZHOU Jie, HUANG Jing,XING Wei, WANG Baosong, HE Xudong, JIAO Zhongyi
2019 01 [39-44][Article](96)[pdf 2763KB](69)
Effect of density regulation on growth of Mytilaria laosensis plantation with middle age
TANG Jixin1,2, JIA Hongyan1,WANG Ke3, ZENG Ji1, ZHENG Lu1, WANG Yanan1,YANG Baoguo1
2019 01 [45-53][Article](118)[pdf 1580KB](275)
Effects of heavy metal chromium stress on the photosynthetic characteristics of Indocalamus barbatus McClure
MA Yingli, GAO Yu, YUAN Tingting, DAI Li, ZHANG Yufeng, XIE Yinfeng*
2019 01 [54-60][Article](104)[pdf 1610KB](235)
Effects of salt-alkaline mixed stress on growth and photosynthetic characteristics of Taxodium hybrid ‘Zhongshanshan 406’
GUO Jinbo, SHI Qin, XIONG Yuwu, YIN Yunlong, HUA Jianfeng*
2019 01 [61-68][Article](96)[pdf 1469KB](121)
Effects of slow-release fertilizer rate on the quality of Quercus aliena container seedlings
YAO Guanggang1,LI Guolei1*,ZHENG Yonglin1,XUE Dunmeng2,LI Shian2,YUAN Qihua3
2019 01 [69-75][Article](91)[pdf 1606KB](111)
Identification and characteristics of a strain of Serratia marcescens isolated from the termites,Odontotermes formosanus
FU Renjie, QI Xuelian, FENG Kai, XIA Xinrui,TANG Fang*
2019 01 [76-82][Article](91)[pdf 1956KB](128)
Correlation between forest soil organic carbon density and environmental factors in Funiu Mountain, Henan Province
TIAN Yaowu,LIU Yifeng,WANG Cong,WANG Gang,HE Wuyuheng
2019 01 [83-90][Article](109)[pdf 1541KB](113)
Water source of Salix cheilophila plantation in alpine sandy land in summer
ZHU Yajuan1, QI Kai1, PANG Zhiyong2
2019 01 [91-97][Article](85)[pdf 1601KB](117)
Characteristics of nitrogen and phosphorus runoff of wheat-rice double cropping field and poplar forest land in intersection area of Hung-tse Lake
LI Jiping,XU Yongfeng,CHEN Zipeng,HAN Jiangang,LI Wei,LI Pingping
2019 01 [98-104][Article](86)[pdf 1887KB](151)
Carbon storage and carbon sequestration potential based on forest inventory data in Jiangxi Province, China
WU Guoxun1,2, TANG Xuejun3, RUAN Honghua2*, LUO Xifang3
2019 01 [105-110][Article](97)[pdf 1661KB](120)
Effect of soil moisture on yield and quality of Guizhou small-leaved Kuding tea(Ligustrum robustum)
WU Lili1,2, WANG Delu1*, LI Ziyu1
2019 01 [111-117][Article](97)[pdf 1369KB](160)
The beauty degree of forest facies and its optimal color composition pattern in the southwest Zhejiang Province in autumn
WANG Xianguang1,2, WANG Zhenrong1,2, HE Xiaoyong2, LIAN Faliang2, HONG Zhen2,WANG Junfeng2, DU Youxin2, TANG Li1*
2019 01 [118-126][Article](87)[pdf 1382KB](198)
Forest stand identification based on eCognition software using QuickBird remote sensing image: a case of Jiangle Forest Farm in Fujian Province
MAO Xuegang,YAO Yao, CHEN Shuxin, LIU Jiaqian, DU Zihan, WEI Jingyu
2019 01 [127-134][Article](78)[pdf 4047KB](59)
Review on combined electrokinetic and phytoremediation technology for soil contaminated by heavy metal
WEI Shuhe1, XU Lei1, 2, HAN Ran 1,2, DOU Xuekai 1,2, YANG Wei 1,2
2019 01 [154-160][Article](96)[pdf 1382KB](157)
The enlightenment from advanced breeding experience abroad to the development advanced-generation seed orchard construction in China
WANG Zhangrong
2019 01 [161-166][Article](85)[pdf 1361KB](126)
Investigation of forest true bugs(Hemiptera: Heteroptera)from Shanghai area
GAO Cuiqing1, WANG Meina2, WANG Yan3, ZHANG Yuefeng3, HAO Dejun1 *
2019 01 [167-174][Article](95)[pdf 2754KB](63)
Soil carbon density and C/N distribution of seven forest types in Wuyanling Nature Reserve, Zhejiang Province
QUAN Wei1, ZHENG Fangdong2, RONG Jiantao1
2019 01 [175-180][Article](95)[pdf 1441KB](100)
Intracellular proteome analysis of Piptoporus betulinus induced by different wood substrates
YAN Shaopeng,ZI Xiaoxue,WANG Qiuyu
2019 01 [181-185][Article](84)[pdf 1567KB](87)
The biological effects of 60Co-γ rays on Freesia refracta
LIU Ling1, WANG Dan1*, LI Yirui1, MIN Kelian1, CHEN Min1, ZHANG Jiwen1, DENG Shanwen1,LI Qing2,XIANG Yi2,LI Jianwei2
2019 01 [186-192][Article](76)[pdf 2987KB](59)
Study on the characters of improving saline soil using rice husk charcoal
WANG Xiao1,2,HU Haibo1,2*,SHI Haixin3
2019 01 [193-197][Article](87)[pdf 1306KB](112)
Cytological observation on pollen development of the male sterile poplar variety
LIU Wangshu1,HAN Linzhi2,ZHU Cheng3,PAN Huixin1*
2019 01 [198-203][Article](82)[pdf 3281KB](195)