Journal of Nanjing Forestry University(Natural Science Edition)2019 06

Transmission of Bursaphelenchus xylophilus (Nematoda: Aphelenchoididae) through feeding activity of Monochamus alternatus (Coleoptera: Cerambycidae)
WANG Yang1, CHEN Jun2,CHEN Fengmao1*, ZHOU Quan1, ZHOU Lifeng1,SUN Shouhui3
2019 06 [1-10][Article](618)[pdf 1800KB](273)
Ontogenesis of pine parasitic nematode Bursaphelenchus mucronatus (Nematoda: Aphelenchoididae)
SHANG Zheng, ZHOU Lifeng, FENG Yueyao, LIU Feiying, CHEN Fengmao*
2019 06 [11-17][Article](46)[pdf 2015KB](36)
Comparison of morphological index and pathogenicity of two isolates of Bursaphelenchus xylophilus in southern and northern in China
SHENG Ruocheng1, LI Min1, CHEN Jun2, GAO Zhijian2, SUN Shouhui3, YE Jianren1,CHEN Fengmao1*
2019 06 [18-24][Article](42)[pdf 1634KB](39)
Study on the population differentiation of Bursaphelenchus xylophilus in Guangdong Province by SNP markers
HUANG Jinsi,XI Xiaotong,DING Xiaolei,YE Jianren*
2019 06 [25-31][Article](38)[pdf 1564KB](36)
lw
Effects of gas exchange and morphological characteristics of desert species Nitraria tangutorum under moisture variation
DUAN Na1,2,WANG Ji1*,HAO Yuguang2,GAO Junliang2,CHEN Xiaona2,DUO Puzeng2
2019 06 [32-38][Article](50)[pdf 2985KB](47)
The growth and photosynthetic characteristics of Cinnamomum longepaniculatum ‘Longnao Xiangzhang’ steckling under different N, P and K level by drip fertilization
ZHANG Yinrong1, LAN Zaiping1*, BI Honglei2, PENG Jingjing1, MA Xin1, QIN Xingyu1
2019 06 [39-45][Article](49)[pdf 1642KB](45)
Response of photosynthetic fluorescence of the endangered plant Manglietia ventii seedlings to shade treatment
XU Qing
1, BI Hongyan1, CUI Guangshuai1, GUO Xiaorong1, ZHOU Rui1, SU Wenhua1, OUYANG Zhiqin2, ZHANG Guangfei1 Symbolj@@
2019 06 [46-52][Article](40)[pdf 2063KB](34)
Genetic variation and improved parents selection of open pollination families of Picea crassifolia Kom. basing one BLUP method
OUYANG Fangqun1, QI Shengxiu2, FAN Guoxia2, CAI Qishan2, CHEN Haiqing2, GAO Wanli2, HU Changshou2, WANG Junhui1*
2019 06 [53-59][Article](36)[pdf 1642KB](39)
Using the SSR fluorescent labling to establish SSR fingerprint for 131 cultivars in Bougainvillea (Nyctaginaceae)
SUN Lina1,2,ZHOU Qun3,HUANG Meiping2,ZHOU Changpin1,XU Shisong4, YANG Shuting2,DU Ling2,GAN Siming1,2*,TANG Qing2*
2019 06 [60-66][Article](24)[pdf 1503KB](19)
Analysis of genetic diversity and variation of growth traits of three superior provenances of Pinus massoniana(masson pine)in Guangxi
FENG Yuanheng1, LI Huogen 2, YANG Zhangqi 1*, HUANG Yongli3, CHEN Hu1
2019 06 [67-72][Article](36)[pdf 1390KB](24)
Study on the growth adaptability of north American crabapple introduced to southern China
HE Mei1,2, HU Yu’an2, WU Qifei2, XU Jun2, ZHAO An1*
2019 06 [73-82][Article](38)[pdf 1718KB](38)
Dynamic analysis of point cloud characteristic parameters and volume structure based on multi-station scan
JIANG Jiawen1, WEN Xiaorong1,2, GU Haibo1, ZHANG Zhengnan1, LIU Fangzhou3, ZHANG Yanli4, SUN Yuan1,2*
2019 06 [83-90][Article](38)[pdf 1892KB](44)
Prediction model of moisture content of masson pine seedling roots based on near infrared spectroscopy
NI Chao1, ZHANG Yun1, GAO Handong2
2019 06 [91-96][Article](37)[pdf 1777KB](49)
Bark thickness prediction models for larch plantation
JIA Weiwei, LIANG Yuzhao, LI Fengri*
2019 06 [97-104][Article](42)[pdf 2373KB](43)
Evolvement and prediction of landscape pattern in Yixing City based on urbanization process
LIU Zhili1,YUE Depeng1*,YANG Hui2,ZHANG Qibin1,YU Qiang1,XU Xiaodong3
2019 06 [105-112][Article](36)[pdf 1880KB](37)
Predicting habitat suitability of 12 coniferous forest tree species in southwest China based on climate change
CHEN Yuheng1, LÜ Yiwei2, YIN Xiaojie1*
2019 06 [113-120][Article](40)[pdf 3172KB](43)
Potential habitat prediction of Hyphantria cunea based on a random forest model in China
JI Yelin1,SU Xiyou1*,YU Zhijun2
2019 06 [121-128][Article](36)[pdf 2561KB](40)
Functional conservation of Neolamarckia cadamba NcIRX9 gene in xylan biosynthesis
YIN Qi, QIN Wenqi, LIU Tingting, KANG Lu, WU Aimin*, DENG Xiaomei*
2019 06 [129-136][Article](37)[pdf 4329KB](36)
The role of β-cyanoalanin synthase in polar leaves under salt stress
LIAO Yangwenke1,2, CUI Rongrong2, XIE Yinfeng2
2019 06 [137-142][Article](40)[pdf 1671KB](35)
Traditional rural landscape security pattern construction based on “Source-Sink” theory
XIONG Xing1,2, TANG Xiaolan1*, LIU Lan2, WANG Junwei3
2019 06 [143-151][Article](37)[pdf 2546KB](35)
Suitability evaluation of functional layout of National Urban Wetland Park in Jiangsu Province
XU Xinzhou, LU Zhichao,QIU Bing,WANG Hao*
2019 06 [152-158][Article](33)[pdf 1456KB](27)
Optimization of forestry production factors from the perspective of ecological performance growth
JIANG Zhan, CAI Zhijian*, QIN Xi
2019 06 [159-163][Article](35)[pdf 1402KB](20)
Mechanism of Burkholderia pyrrocinia JK-SH007 growth-promoting to plant via siderophore-mediation
MIN Lijing1, 2, GUO Lu3, YE Jianren1*
2019 06 [164-172][Article](34)[pdf 2449KB](37)
Advance in flower directive breeding using new molecular biology techniques
XIA Xi,FENG Shucheng,ZHANG Chunying*
2019 06 [173-180][Article](40)[pdf 1470KB](26)
Research on the reasonable planting distance in central section of highway based on guiding the driving sight and anti-glare
FAN Yazhen1, WANG Lianggui2,WANG Jieming1*,XIANG Yanci1, PENG Wengang1,WANG Chenyang1,LIU Bingyou1
2019 06 [181-187][Article](35)[pdf 1464KB](25)
Moisture distribution and migration of Ginkgo biloba seeds during air drying process
SUN Xu1, JIANG Dong2, XU Li2, HUA Tongtong3, XUAN Yan4*, CAO Fuliang3
2019 06 [188-192][Article](34)[pdf 1640KB](42)
Study on desiccation sensitivity of Ginkgo biloba seeds
FENG Jing1,2, SHEN Yongbao1,3,4*, SHI Fenghou1,3,4
2019 06 [193-200][Article](33)[pdf 1946KB](38)
Comparative study on DBH growth and wood density of Taxodium hybrid ‘Zhongshanshan 118’ and Taxodium distichum
ZHU Yuehua1, PAN Biao1*, YU Chaoguang2, YIN Yunlong2, ZHANG Yaoli1
2019 06 [201-206][Article](40)[pdf 1641KB](41)
Risk analysis of Zeuzera coffeae Nietner in Jiangsu Province
JU Yunwei1, ZHU Chenxi1, YAN Xiaoru1,2, ZHANG Yu1, WU Yali1, ZHAO Yuling1, WANG Kechun3,LI Yongrong4
2019 06 [207-210][Article](34)[pdf 1363KB](23)