Journal of Nanjing Forestry University(Natural Science Edition)2019 03

Anti-inflammatory activity of polyphenol extracts from blueberry fruit
YAO Bei1, ZHAO Huifang1, WU Wenlong1*, LI Weilin1,2*
2019 03 [152-156][Article](130)[pdf 1478KB](199)
An observation on three highbush blueberry cultivars cultivated in Nanjing
YANG Haiyan1, DONG Shanshan1, LÜ Lianfei1, HUANG Zhengjin1, WU Wenlong1*, LI Weilin2*
2019 03 [157-162][Article](116)[pdf 1357KB](219)
The growth and fruiting characteristics of ‘Zhaixuan' blueberry strains in Nanjing
ZHAO Huifang1, LÜ Lianfei1, YAO Bei1, WU Wenlong1*, LI Weilin2*
2019 03 [163-168][Article](124)[pdf 1443KB](167)
Physiological response of blueberry roots to Mn2+ stress in soil
DONG Shanshan1, LI Ningran3, YANG Haiyan1*, WU Wenlong1, LÜ Lianfei1, LI Weilin1,2*
2019 03 [169-174][Article](114)[pdf 1724KB](168)
lw
Somatic embryogenesis and plantlet regeneration of disease-resistant Pinus massoniana Lamb.
CHEN Tingting,YE Jianren*,WU Xiaoqin,SHEN Liyuan,ZHU Lihua
2019 03 [1-8][Article](686)[pdf 2463KB](470)
The effects of arbuscular mycorrhiza fungi on the growth of mulberry in different nursery substrates
HUANG Xiaohui1,2, CHEN Daojing1, FENG Dalan1*
2019 03 [9-16][Article](144)[pdf 5375KB](200)
Prediction of secretory protein in walnut bacterial black spot pathogen
ZHU Youpeng1, LIU Hongli1, HAN Changzhi1,2*
2019 03 [17-22][Article](143)[pdf 1659KB](182)
Spatial distribution pattern and sampling technique of Sphecodoptera sheni larvae on Carya illinoinensis
LIU Kaizhou1, CAO Xia1,2, JU Yunwei1*, ZHAI Min3, YAN Xiaoru1, WANG Xiaoshi1, ZHOU Jifeng1
2019 03 [23-27][Article](121)[pdf 1326KB](188)
Transcriptome analysis of differentially expressed genes in Reaumuria soongorica seeds germination under NaCl stress
LIU Xiaowei1,YANG Xiuyan1,WU Haiwen1,LIU Xiaoyan2,ZHU Jianfeng1*,ZHANG Huaxin1*
2019 03 [28-36][Article](142)[pdf 3212KB](81)
Breeding system and pollination biology of Paeonia ostii T. Hong & J. X. Zhang
LUO Changwei1, CHEN You1, ZHANG Tao2
2019 03 [37-44][Article](123)[pdf 1878KB](242)
Meiosis process and abnormal behavior of pollen mother cells in Cryptomeria fortunei
ZHAO Hui,MO Jiaxing,HUA Hui,GUO Zhenhao, XU Jin*
2019 03 [45-50][Article](128)[pdf 2687KB](76)
Transpiration characteristics and influencing factors of the dominant species of Machilus microcarpa in Maolan Karst forest
LI Chenglong1, LIU Yanhui2, DING Fangjun2*, SHU Deyuan2, CUI Yingchun2, ZHAO Wenjun2, HOU Yiju2, WU Peng2
2019 03 [51-58][Article](121)[pdf 1794KB](221)
Research on the response of SaWRKY7 gene to cadmium stress in Sedum alfredii Hance
WANG Ying1,2, QIU Wenmin2, LI He2, HE Xuelian2, LIU Mingying2, HAN Xiaojiao2, QU Tongbao1*, ZHUO Renying2*
2019 03 [59-66][Article](119)[pdf 4180KB](79)
Structure characteristics of Pinus massoniana secondary forest in the Three Gorges Reservoir area
HU Wenjie1, CUI Hongxia1, WANG Xiaorong1, LEI Jingpin2, PAN Lei1*, TANG Wanpeng1, PANG Hongdong1, YUAN Xiujin2
2019 03 [67-76][Article](116)[pdf 1666KB](227)
Influence of roof greening substrate materials on nitrogen and phosphorus characteristics in rainfall runoff
XI Menghan1,4, ZHENG Sijun2,3, ZHANG Qingping1*, ZHANG Lang1,2,3*
2019 03 [77-84][Article](116)[pdf 1708KB](208)
The effect of inorganic nitrogen addition on soil nitrogen and greenhouse gas flux for the Pinus tabulaeformis forest in Taiyue Mountain,Shanxi Province
YU Hui, CHEN Yan, ZHANG Huan, ZHOU Zhiyong*
2019 03 [85-91][Article](114)[pdf 1529KB](193)
Monitoring and analysis of county-level vegetation cover change in Changting, Fujian based on remote sensing images
HU Hong1,2, XU Yanli3, JU Hongbo1, SUN Zhichao2
2019 03 [92-98][Article](139)[pdf 5564KB](87)
Recognition of red-attack pine trees from UAV imagery based on the HSV threshold method
TAO Huan1, LI Cunjun1*, XIE Chunchun2, ZHOU Jingping1, HUAI Heju1, JIANG Liya3, LI Fengtao2
2019 03 [99-106][Article](125)[pdf 4121KB](80)
Ecological security dynamics and trend forecast of coastal wetlands in Hangzhou Bay
LI Nan1,2, LI Longwei2, LU Dengsheng2,3, ZHANG Yinlong1*, WU Ming4
2019 03 [107-115][Article](114)[pdf 1472KB](223)
Analysis on the suitability of green sponge space in modern city based on MCR model
TANG Peng,WANG Hao*
2019 03 [116-122][Article](117)[pdf 3411KB](78)
The spatial construction of water soundscape in Chinese classical gardens
XIE Hui, CHENG Yu, GE Yuzhe, MAO Huasong
2019 03 [123-130][Article](123)[pdf 3677KB](81)
Agglomeration, coagglomeration and labor productivity effects of wood processing industry
XIA Yonghong1,2, SHEN Wenxing1*
2019 03 [131-136][Article](104)[pdf 1424KB](239)
Social network analysis of dominance behavior and social structure of Crossoptilon crossoptilon in breeding season
SHI Shumin1, WANG Nan1*, LI Zhaxijie2
2019 03 [137-144][Article](118)[pdf 1804KB](229)
Taylor's power law of the leaf bilateral symmetry measure of Liriodendron trees
SHI Peijian, LIU Mengdi
2019 03 [145-151][Article](144)[pdf 1800KB](235)
A review on the effects of biogas slurry on agroforestry soil ecosystems
XUE Bin,XU Hanmei, RUAN Honghua*
2019 03 [175-182][Article](147)[pdf 1444KB](198)
Variation analysis of flavonoids and related active substances content in ginkgo leaves from different regions
WU Yaqiong, GUO Jing, ZHOU Qi, XU Meng, WANG Guibin, XU Li'an*
2019 03 [183-188][Article](119)[pdf 1424KB](154)
Effect of biological shading on secondary metabolism of ginkgo seedlings
QIAN Longliang1,LI Jiajia1,CAO Fuliang1,2*,WANG Guibin1,2
2019 03 [189-194][Article](129)[pdf 1850KB](181)
Cytological study on the size reduction of leaf blade of Pseudosasa japonica var. tsusumiana
WEI Qiang, GUO Lin, CHEN Ming, XIA Sujuan, DING Yulong
2019 03 [195-199][Article](108)[pdf 3149KB](74)
Effects of Salix saposhnikovii on removal efficiency of nitrogen and phosphorus in sewage intermittently running through wetland surface
WANG Tianle1, KONG Jin2, LIU Maosong1*
2019 03 [200-204][Article](110)[pdf 1444KB](205)