Journal of Nanjing Forestry University(Natural Science Edition)1987 03

lw
RESISTANCE TEST OF ROUND-BOOM TYPE RAFT
Zheng Xianglin, Zhang Yaxin, Luo Zhiqiang & Wu Xiesun
1987 03 [18-28][Article][PDF: 529 KB]
EARLY-LATE CORRELATION AND EARLY SELECTION OF THE GROWTH TRAITS OF PINUS MASSONIANA LAMB. IN HUAAN COUNTY, FUJIAN PROVINCE
Wang Zhangrong, Chen Tianhua & Zhou Zhichun(Nanjing Forestry University) Zheng Jiaju & Wang Yuanlan
1987 03 [41-47][Article][PDF: 381 KB]
ON THE CONTROL OF THE SOFT-ROT DISEASE OF CAMELLIA OLEIFERA
Wei Anjing, Qi Yinghe & Du Hongliang
1987 03 [82-86][Article][PDF: 345 KB]
1987 03 [87-87][Article][PDF: 113 KB]
PIEZOELECTRIC EFFECT IN WOOD
Fei Yiyuan & Zeng Shixiang
1987 03 [100-104][Article][PDF: 242 KB]