Journal of Nanjing Forestry University(Natural Science Edition)2001 02

lw
Interclonal Differences in Phosphorus Efficiency of Poplar
ZHANG Huan-chao, XU Cheng-kai, WANG Gai-ping, XU Xi-zeng
2001 02 [14-18][Article][PDF: 658 KB]
Studies on Taxus chinensis var. mairei Population and Its Community
LI Xian-kun, SU Zong-ming, HUANG Yu-qing, NING Shi-jiang, MO Quan-hui, ZHAO Tian-lin
2001 02 [19-28][Article][PDF: 801 KB]
Relationship Between δ~(13)C in Tree Rings Cellulose and Climatic Factors
TANG Jin-song, QIAN Jun-long,WANG Guo-qun, YIN Zhuo-si, YANG Feng-chun Nanjing Environmental Protection Research Institute of SP, Nanjing 210031,China; Nanjing Institute of Geography and Limnology CAS, Nanjing 210008, China; Gardens Administration of Gulo
2001 02 [29-32][Article][PDF: 519 KB]
Ammoxidized Kraft Lignin Fertilizer Tested on A. bettzickiana (Regel) Nichols
HUANG Hong, DING Ying-xiang, ZHANG Huan-chao, LI Zhong-zheng
2001 02 [51-58][Article][PDF: 493 KB]
The Analysis and Improvement on Capacity of Urban Road
MA Jian-xiao, LU Zhi-ying, WANG Da-ming
2001 02 [71-74][Article][PDF: 478 KB]