Journal of Nanjing Forestry University(Natural Science Edition)2001 05

lw
A Study on the Relationship Between Microclimatic Factors and Interplanted Crop Yield
XUE Jian-hui 1,XU You-xin 1,ZHANG Zheng-yao 2,Y ang Xiao-min 3
2001 05 [17-20][Article][PDF: 390 KB]
A Study on the Mechanism of Paper Fracture
ZHOU Xiao-fan1,XIE Lai-su2,LONG Yan-quan
2001 05 [29-32][Article][PDF: 395 KB]
Morphological Features of Phacellaria rigidula Benth
ZHENG Xing-feng,DING Yu-long
2001 05 [33-36][Article][PDF: 522 KB]
Analysis of Vascular-plant Flora at Yixing, Jiangsu Province
WANG Zhong-sheng1,DENG Mao-bin1,YANG Yi-ming2
2001 05 [40-44][Article][PDF: 595 KB]
A Review on Salt and Drought Resistance Gene Engineering in Plants
JIANG Xiang-mei,HUANG Min-ren,WANG Ming-xiu
2001 05 [57-62][Article][PDF: 684 KB]