Journal of Nanjing Forestry University(Natural Science Edition)2007 01

lw
Influence of Exterior Coating on the Air Permeability of Beech Substrate
LU Bu-yun1,2 A. Merlin2, P. Perre2, L. Chrusciel2, ZHOU Ding-guo1*
2007 01 [1-4][Article][PDF: 238 KB]
The Effects of Ecological Public Welfare Forest Construction on Sustainable Forest Management
GU Lei1, WU Wei-guang1, SHEN Yue-qin1, JIANG Chun-qian2
2007 01 [10-14][Article][PDF: 320 KB]
Development of SCAR Markers Linked to Resistance Locus of Black Spot Disease in Populus deltoides
ZHANG Yan-mei, PAN Hui-xin, ZHANG Bo, WANG Ming-xiu, HUANG Min-ren*
2007 01 [15-18][Article][PDF: 263 KB]
Effects of Different Tissue Culture Mediums on Clones Selected from Betula alnoides Provenances
CHEN Wei1, SHI Jisen1*, CHEN Jin-hui1, WANG Chang-shui2, LIU Xi-hua3
2007 01 [27-30][Article][PDF: 253 KB]
Research on Nutrition Dynamics of Pinus radiata Young Plantation in Arid Valley in the Upper Reaches of Minjiang River
YAN Dai-bi1,2, YUE Yong-jie3, SU Yi-ming4, ZHENG Shao-wei4, PAN Pan4, HE Fei4, MU Chang-long4*, WU Yong-bo5, WANG Ming6
2007 01 [31-36][Article][PDF: 355 KB]
The Analysis for the Variant Structure of Abortive Liriodendron chinense×L. tulipifera Pollen
XU Bai-sen1, HE Kai-yue1, ZHANG Yao-li2, WANG Zhang-rong1, PENG Ye1, GAN Xi-hua1, YANG Jing1
2007 01 [47-50][Article][PDF: 271 KB]
Effects of Several Factors on Rooting of Cutting Propagation of Picea balfouriana
WANG Jun-hui1, ZHANG Jian-guo1, ZHANG Shou-gong1, XU Yang1, LI Ru-jie2, QI Xiu-lan2, HOU Xiao-zhu2
2007 01 [51-54][Article][PDF: 252 KB]
A Study on Rosinate Neutral Size
HU Zhi-jie, CAI Zhi-hui*
2007 01 [55-58][Article][PDF: 244 KB]
Screening of Antagonistic Microbes to Two Kinds of Pine Trees Pathogens
JIANG Ping1,2, WU Xiao-qin1, YE Jian-ren1*, SHENG Jiang-mei1
2007 01 [59-62][Article][PDF: 256 KB]
Influence of Process Conditions Treated with Pulping Black Liquor by the Extremophiles
QIAO Wei-chuan, CHEN Lin, HONG Jian-guo, LI Zhong-zheng*
2007 01 [75-77][Article][PDF: 194 KB]
A Study on the Genetic Relationships of Anoplohora with RAPD
GAO Jiang-yong1, YANG Xiao-jun2, LIN Xiao-jia3, AN Yu-lin2
2007 01 [128-130][Article][PDF: 191 KB]
Effect of Wood-bamboo Composite Pallets’ Structure on Mechanics Properties
LI Ling1, LI Da-gang1*, XU Ping2, ZHU Xue-qing2
2007 01 [135-137][Article][PDF: 175 KB]