Journal of Nanjing Forestry University(Natural Science Edition)2007 04

lw
Study on the Pathogens of Pine Wilt Disease
ZHAO Bo-guang1, ZHAO Lin-guo2, LIU Xiu-hua1, MO Guang-tao1, GUO Jian1, SHANG Qing-qing3
2007 04 [1-5][Article][PDF: 4250 KB]
Synthesis of Benzyl Acetate in Mixed Ionic Liquid
LIU Fu-sheng1, WANG Sheng2, WEI Shu-guang1, CHI Xing wei1
2007 04 [11-15][Article][PDF: 5808 KB]
Pollen Exine Sculpture of Sect. Camellia in Genus Camellia and Its Taxonomic Significance
NI Sui1,213, LI Ji-yuan3, TIAN Min3, GAO Han-dong1*
2007 04 [16-20][Article]
Lyocell-derived Cellulose Fibril and Its Biodegradable Nanocomposite
CHENG Qing-zheng1, WANG Si-qun1*, ZHOU Ding-guo2, RIALS Tim1, ZHANG Yang2
2007 04 [21-26][Article]
Influence of Surface Performance on Bamboo Timber by Microwave Plasma Treatment
DU Guan-ben1, SUN Zhao-bin2, HUANG Lin rong1
2007 04 [33-36][Article]
Study on the Biomass Expansion Factor of Poplar Plantation
LI Jian-hua1, LI Chun-jing2, PENG Shi-kui1*
2007 04 [37-40][Article][PDF: 5245 KB]
Wood Drying with Two-stage Compression High Temperature Heat-pump
ZHANG Zhen-tao1, ZHANG Bi-guang2, GU Lian bai1*, LI Liang2
2007 04 [41-45][Article][PDF: 3249 KB]
Casuarina Introduction Trials at Yuanmou Hot Dry River Valley
YANG Zhen-yin1, ZHONG Chong-lu2*, ZHANG Yong2, CHEN Yu2, CHEN Zhen2, GA0 Wen-xue3, ZHANG Ming-you4
2007 04 [57-60][Article][PDF: 2947 KB]
Research on Anti-aging Ability of Exterior Coated Wood
LU Bu-yun1,2, MERLIN A.2, PERRE P.2, CHRUSCIEL L.2, ZHOU. Ding guo1
2007 04 [61-64][Article][PDF: 1430 KB]
Study on Conversion Ratio of Different Wood Species Into Charcoal
SHI Yu-ting1, CHRUSCIEL L.2, ZOULALIAN A.2, ZHOU Ding-guo1*
2007 04 [65-68][Article][PDF: 4652 KB]
Characteristics of Drought Tolerance in Mycorrhizal Fungi Seedlings of Pinus armandii Franch
WEI Yuan1,3, ZHANG Jin-chi1*, YIN Xiao-yang2, YANG Ping3
2007 04 [69-72][Article][PDF: 4549 KB]
Study on the Adsorption of Heavy Metal Cu2+, Pb2+by Humus
ZHU Li-jun1, ZHANG Jin-chi2*, ZAI De-xin1, JIANG Jiang2, WANG Xian2
2007 04 [73-76][Article][PDF: 1709 KB]
Diurnal Variations of Moisture Physiology Characteristic of a Few Plants in Hobq Desert
ZHANG Cui-xia, ZHANG Qiu-liang*, CHANG Jin-bao
2007 04 [81-84][Article]
Study on Ultrasound Assisted Enzymatic Hydrolysis of Corn Stover
XIAO Qiong1,2, YAO Chun-cai1*, YONG Qiang1, CUI Ling1
2007 04 [85-88][Article]
Study on Cutting Rooting Ability for Helicia nilagrica Bedd
LI Fu-xiu1, CHEN Xin-yun2, ZHANG De-guo1, ZHANG Bin1
2007 04 [93-97][Article]
Researches of Street Greening Based on Plant Diversity Investigation in Wuhan
YANG Qin-jun, SU Hong ming, XIA Xin, WANG Peng-cheng, CHEN Long-qing*
2007 04 [98-102][Article]
Evaluation of Artificial Afforestation Diversity on Ninghuai Expressway
ZHU Zun-ling1, WANG Yong-an2, CHEN Gui-qi2, LU Jian-guo1, HU Hai-bo1, MENG Fan-yun1, JIANG Bei1, XING Li-xia2
2007 04 [103-106][Article][PDF: 2931 KB]
Researches of Ecological Prevention Techniques in Ninghang Expressway Cutting Slopes
LU Jian-guo1, DU Pei-ming1, PEI Zheng-wei2
2007 04 [107-109][Article]
Detection Technique of Bursaphelenchus xylophilus Using Real Time PCR
CHEN Feng-mao1,2, YE Jian-ren1*, WU Xiao-qin1
2007 04 [121-124][Article][PDF: 2411 KB]
Comparative Analyses on Three Kinds of Molecular Detection Technique of Bursaphelenchus xylophilus
WANG Yan1,3, JI Lei2, YU Ben-yuan2, LIN Mao-song2, YE Jian-ren1*
2007 04 [128-132][Article][PDF: 4543 KB]
Development of Quick Detection Kit for Bursaphelenchus xylophilus
CHEN Feng-mao1,2, YE Jian-ren1*, WU Xiao-qin1, TANG Jian2
2007 04 [133-135][Article]
Collection and Conservation of Nematode Germplasm in Pine
PAN Hong-yang1,2, YE Jian-ren1*, CHEN Feng-mao1,3, HUANG Ren-e1
2007 04 [136-138][Article]
Different Virulence of Pine Wood Nematode from Japan and China on Cedrus deodara
JU Yun-wei1, ZHAO Bo guang1*, PU Chang hui2
2007 04 [139-140][Article]