Journal of Nanjing Forestry University(Natural Science Edition)2019 05


2019 05 [0-00][Article][PDF: 333 KB]
Study on growth characteristics of young bamboo and shooting of Chimonobambusa utilis at different altitudes
ZHANG Yufeng, DAI Li, XIE Yinfeng*, MA Yingli, TANG Wenhua, YUAN Tingting
2019 05 [199-203][Article][PDF: 1456 KB]
lw
Root morphology of different poplar clone stecklings under waterlogging and flooding treatment
ZHAO Xiaojun,CHENG Fang,ZHANG Kang,HUANG Kaidong,NI Yun, MENG Xiao,TANG Luozhong*
2019 05 [1-8][Article][PDF: 1648 KB]
Screening of pellet formulas for Caragana korshinskii Kom. Seeds
YANG Lifang1, GAO Handong1*, GU Meiying2, DU Haibo2, LIU Xiaohui2, SU Lin2
2019 05 [9-15][Article][PDF: 1296 KB]
Effects of nitrogen and phosphorus fertilization on biomass allocation and root morphology in Betula alnoides clones
LIU Shiling1, CHEN Lin1, YANG Baoguo1, JIA Hongyan1*, PANG Shengjiang1, ZHANG Pei1, WANG Hui2
2019 05 [23-29][Article][PDF: 1339 KB]
Response of phenophase of Xanthoceras sorbifolium Bunge to environmental factors
ZHANG Yi1, AO Yan1*, LIU Juefei2, ZHAO Leilei3, ZHANG Yongming3
2019 05 [30-36][Article][PDF: 1337 KB]
Development of single copy nuclear gene primers for the family Salicaceae
LIU Shuyu1, LIU Xia2, LI Jinhua1*, WANG Zhaoshan1*
2019 05 [44-50][Article][PDF: 1474 KB]
Assessment of ploidy levels in the Populus deltoides Marsh. Germplasm
LI Weiqiang,DAI Xiaogang,LI Xiaoping,LI Shuxian
2019 05 [51-58][Article][PDF: 1803 KB]
SSR loci associated with population adaptation in Eucalyptus cloeziana
WANG Li1,LI Changrong2,LI Fagen1,ZHOU Changpin1,WENG Qijie1, L? Jiabin1,CHEN Jianbo2,CHEN Jiancheng3,GAN Siming 1,2?
2019 05 [59-66][Article][PDF: 2348 KB]
Desilication of bamboo leaves for paraffin slices preparation and their cytological study on eleven bamboo species
YANG Yayun1,2, FU Huajun1,2, SU Jialu1,2, WAN Yawen1,2, ZHANG Chunxia1,DING Yulong1, LIN Shuyan1*
2019 05 [74-80][Article][PDF: 3127 KB]
Preliminary estimation of forest quality in Xinjiang based on continuous forest resource data
PENG Yan1,TIAN Xuelin2*,ZHANG Xinping1,Teliewuhan·Kenjiehan1, CHEN Xin1, WANG Xuejiao1, XU Lin1
2019 05 [96-102][Article][PDF: 1702 KB]
Diurnal and seasonal changes of fluxes over a poplar plantation in Hongze Lake basin
ZHANG Yue1, FENG Huili1, WANG Weifeng1, XUE Jianhui1,2*, WU Yongbo1, YU Shuiqiang1
2019 05 [113-120][Article][PDF: 2121 KB]
Age-independent dominant height growth model for Chinese fir plantation
QIU Siyu, CAO Yuanshuai, SUN Yujun*,PAN Lei
2019 05 [121-127][Article][PDF: 1420 KB]
Identification of potential distribution region for East Asian dogwoods(Cornus)in China
MA Qingjiang1,SUN Caowen2,ZHANG Leying3,HU Ziheng2,ZHANG Shijiao2, FU Xiangxiang2*
2019 05 [135-140][Article][PDF: 2509 KB]
Cloning and expression analysis of CiMYB46 in the graft healing process of Carya illinoinensis
MO Zhenghai1, 2, LI Fengda1, SU Wenchuan1, CAO Fan1, PENG Fangren1*, LI Yongrong3
2019 05 [156-162][Article][PDF: 2810 KB]
Effects of the proportional fertilization on the nutrient content and photosynthesis of young grafted pecan seedlings
ZHENG Xiaoqin1, CHEN Wenjing1, CAO Fan1, FENG Gang1, LI Yongrong2, PENG Fangren1*
2019 05 [169-174][Article][PDF: 1395 KB]