Journal of Nanjing Forestry University(Natural Science Edition)2000 04

lw
Effects of Shading on Photosynthesis and Leaf Yields of Ginkgo
ZHANG Wang xiang,CAO Fu liang,WU Jia sheng,WANG Gui bing
2000 04 [11-15][Article][PDF: 341 KB]
Competition Among Dominant Species in Forest of Betula Luminifera
SONG Ding quan 1,JIANG Zhi lin 1,ZHENG Zuo meng 2,ZHAO Shi rong 2
2000 04 [26-28][Article][PDF: 294 KB]
Research on Computer Diagnosis System for Automotive Hydraulic Brakeage System
SUI Zhao ling,MIN Yong jun,CHEN Min,YANG De hua
2000 04 [32-34][Article][PDF: 278 KB]
Coppicing Techniques of Poplars and Sustainable Production
FANG Sheng zuo,XU Xi zeng,L Shi xing,LI Guang you
2000 04 [43-48][Article][PDF: 485 KB]
A Study on Regulating Function of Forest on Fluvial Annual Runoff Discharge on Tianshan Mountains
GAO Xin he 1,JIANG Zhi lin 2,ZHANG Jin chi 2,PAN Cun de 1
2000 04 [49-54][Article][PDF: 555 KB]
A Dynamic Study on Eco environment Lower Reaches of Tarim River Based on 3S Technique
WANG Rang hui 1,SONG Yu dong 1,FAN Zi li 1,WU Shi xin 1,YOU Xian xiang 2
2000 04 [59-63][Article][PDF: 424 KB]
Effects of Antibiotics on the Pine Wilt Disease
ZHAO Bo guang\ GAO Rong\ JU Yun wei\ GUO Dao sen\ GUO Jian
2000 04 [75-77][Article][PDF: 315 KB]
A Study on the Spatial Distribution Patterns of the Dead Pine Trees of Pine Wilt Nematode Disease
JI Bao zhong 1,LIU Shu wen 2,DONG Li na 2,JU Feng 2,SUN Hui 2,SUN Qiang 2,DAI De wei 3
2000 04 [82-84][Article][PDF: 290 KB]
Studies on Resistance Mechanisms of Masson Pine Provenance Resistance to Pine Wood Nematode (PWN)
XU Fu yuan 1,GE Ming hong 1,ZHANG Pei 1,ZHAO Zheng dong 2,SUN Zhen 2
2000 04 [85-88][Article][PDF: 525 KB]
2000 04 [49-49][Article][PDF: 150 KB]
2000 04 [55-55][Article][PDF: 159 KB]