Journal of Nanjing Forestry University(Natural Science Edition)2002 05

2002 05 [1-1][Article][PDF: 307 KB]
lw
A Study on Selection of Excellent Pulpwood Families of Masson Pine
ZHENG Ren hua 1,2 ,SHI Ji sen 1,YANG Zong wu 2,PAN Qiong rong 3,LIANG Qing song 4, FU Zhong hua 2,WANG Bing zhang 4,CHEN Guo jin 3,FU Yu shi 2
2002 05 [1-6][Article][PDF: 846 KB]
A Study on Variations of Physiological Indices of Cold Resistance in Fukiencypress
HE Kai yue 1,LI Xiao chu 2,HUANG Li bin 2,YANG Zong wu 3,YAN Hong zhen 1
2002 05 [10-14][Article][PDF: 428 KB]
Difference Analyses of Tracheid Morphological Characteristics Among Provenances of Exotic Loblolly Pine in Southern Districts of Henan Province in China
XU You ming 1,ZOU Ming hong 1,TANG Wan peng 2,SU Feng quan 3, HU Xing yi 2,BAN Long hai 3,LIU Wan qi 3
2002 05 [15-20][Article][PDF: 852 KB]
A Preparation of on Slow-release Fertilizer
WU Chun hua 1,AN Xin nan 1,LIU Ying long 2
2002 05 [21-23][Article][PDF: 436 KB]
A Study on N and P Cycling in Soil and Water Conservation Forest Composed of P.massoniana and Shrubs
XIE Jin sheng,CAI Li ping,HUANG Rong zhen,CHEN Yin xiu,YANG Yu sheng
2002 05 [27-31][Article][PDF: 692 KB]
Studies on Identification and Toxicity of Bacteria Carried by Pine Wood Nematodes
HONG Ying di,CAO Yue,ZHAO Bo guang,HAN Zheng min
2002 05 [37-40][Article][PDF: 557 KB]
Effects of Potential Difference of Setting Plate on Sakhu-bonding
QIAN Jun,JIN Yong ming,YU You ming,YAN Jian ming,ZHANG Hong
2002 05 [41-43][Article][PDF: 442 KB]
Study on the Construction of Forest Ecological Net-work in Anhui
CHENG Peng 1,SANG He hui 2,TANG Li ying 1,LUO Ning 3,ZHANG Xin fa 1, YU Ben fu 1,HUANG Cun zhong 1
2002 05 [44-48][Article][PDF: 704 KB]
A Study on the Photosynthetic Characteristics of Magnolia Denudata
ZHANG Su jun,RUAN Hong hua,HU Hai bo,YE Jing zhong
2002 05 [64-66][Article][PDF: 415 KB]
A Proof of Stability About Scheduling Policies
GUI Bing 1,DAI Jia zun 2
2002 05 [67-69][Article][PDF: 352 KB]
An Improved Design to the Adjusting Mechanism of the Veneer Rotary-cutting Thickness
ZHENG Mei sheng 1,WANG Zhao wu 1,YANG Jia fu 1,FENG Chang fu 2
2002 05 [70-72][Article][PDF: 373 KB]
Progress on Cloning of Plant Disease-resistant Genes
ZHUGE Qiang 1,ZENG Yan ru 2,WANG Yi qin 3,HUANG Min ren 1,WANG Ming xiu 1
2002 05 [81-86][Article][PDF: 902 KB]
2002 05 [96-96][Article][PDF: 370 KB]