Journal of Nanjing Forestry University(Natural Science Edition)2004 04

lw
A Study on mtDNA Sequence and Its Genetic Characteristics of Anoplophora glabripennis and Its Sibling Species
AN Yu-lin~(1,2),HUANG Xiao-ming~3,YANG Xiao-jun~1,LIN Xiao-jia~2, JI Bao-zhong~2,WANG Bao-de~4,Victor C. Mastro~4
2004 04 [6-12][Article][PDF: 890 KB]
Application of GIS in the Preparation of Species Distributional Maps for Coringa Mangroves Based on Ground Truth Data
B. Satyanarayana~(1,2),A.V. Raman~1,ZHANG Xiu-ying~2,FENG Xue-zhi~2,F.Dehairs~3
2004 04 [13-18][Article][PDF: 585 KB]
A Tree Image Segmentation Algorithm Based On Relative Color Indices
GE Yu-feng,ZHOU Hong-ping~*,ZHENG Jia-qiang,ZHANG Hui-chun
2004 04 [19-22][Article][PDF: 451 KB]
A Study on Drying Strain of Pinus massoniana Lumber During Drying
TU Deng-yun,GU Lian-bai~* ,DU Guo-xing,LIU Bin
2004 04 [23-28][Article][PDF: 773 KB]
A Study on the Rooting Ability of Cutting from Southwestern Birch Provenances
CHEN Wei~1,SHI Ji-sen~(1*),FANG Zhen-kun~2,LIU De-chao~2,LIU Xi-hua~3
2004 04 [29-33][Article][PDF: 620 KB]
I-regularirty of Semidirect Product of Ordered Semigroups
SHI Xiao-ping~(1,2),XU Yong-ping~1,ZHAO Hua~3
2004 04 [34-38][Article][PDF: 529 KB]
Research on Bending Properties of Bamboo and Wood Hybrid Scrimber
ZHU Yi-xin,GUAN Ming-jie,RAO Wen-bin,ZHANG Xiao-dong
2004 04 [59-61][Article][PDF: 482 KB]
A Study on Cold-resistant Mechanism in Three Kinds of Michelia
HE Kai-yue~(1*),LI Xiao-chu~(2*),HUANG Li-bin~2,SUN Yu-zhen~1
2004 04 [62-64][Article][PDF: 510 KB]
An Annotate Checklist of Butterflies in Jiangsu Province
LI Zhao-hui~(1,5),CHEN Jian-xiu~(1*),HUANG Cheng~1,QIAN Fan-jun~2, GUI Hong~3,ZHANG Xiao-xi~4,WANG Xing-zheng~6
2004 04 [73-78][Article][PDF: 1310 KB]
The Technique of the Tissue Culture of Zizyphus jujuba Mill.var.sihongensis
JIANG Ze-ping ,LIANG Zhen-hai,LIU Gen-lin,LI Yu-qiao
2004 04 [97-100][Article][PDF: 609 KB]
2004 04 [1-1][Article][PDF: 347 KB]