Journal of Nanjing Forestry University(Natural Science Edition)2004 05

2004 05 [1-1][Article][PDF: 357 KB]
lw
Effects of Fertilization on Growth and Traits of Eucalyptus urophylla Clones
PAN Biao~1,XU Yong-ji~1,LI Yi-quan~2,LIANG Kun-nan~2
2004 05 [11-14][Article][PDF: 548 KB]
Study on Origin and Natural Distribution of Fokienia
LIN Feng~(1,2),HOU Bo-xin~(2*),YANG Zong-wu~3,ZHENG Ren-hua~3,ZENG Zhi-guang~4
2004 05 [22-26][Article][PDF: 707 KB]
Study on Processing Paper-making Wastewater by UASB
YIN Cheng-qi,HONG Jian-guo~*
2004 05 [41-44][Article][PDF: 530 KB]
Study on Droplet Deposition and Penetrability in Tree Crown by the Wind Tunnel
SHANG Qing-qing,ZHANG Yi-quan,SUN Zhi-wu,ZHENG Jian-dong, ZHAO Bo-guang,PAN Yi-cheng
2004 05 [45-48][Article][PDF: 626 KB]
Preparation,Characterization and Catalysis Properties of Nanometer Superacid SO~(2-)_4/ZrO_2
WU Chun-hua~(1,2),ZHAO Qian-rong~3,ZHANG Jia-yan~1,JIANG Jian-xin~2,AN Xin-nan~2
2004 05 [49-53][Article][PDF: 660 KB]
Physiological Property in Drought Resistance of Atriplex canescens
XU Xiu-mei~1,ZHANG Xin-hua~2,WANG Han-jie~3
2004 05 [54-58][Article][PDF: 772 KB]
The Oil-Based Suspension of Bacillus thuringiensis on Ultra Low Volume Spraying
CHEN Jing-yuan~(1,2),LIN Qin-xiong~2,XIA Jian-ping~2,XU Hong-mei~2,GAO Pan~1, LI Wen-qiao~3,CHEN Wei-wen~2
2004 05 [63-66][Article][PDF: 605 KB]
The Rainfall Recharging Ability by Forest Vegetation in Huangqian Reservoir Area
LI De-sheng~(1,2),SUN Xu-hong~2,ZHANG Ping~2,YIN Jian-dao~2,LU Fa-dian~3
2004 05 [71-73][Article][PDF: 416 KB]
The Photosynthetic Characteristics in Leaves of Oriental Oak Forest
XIE Hui-cheng~1,JIANG Zhi-lin~2,LI Ji-hong~1
2004 05 [83-85][Article][PDF: 428 KB]
Section Visualization Analysis of Urban Underground Pipes Networks Based on GIS
ZHANG Shu-liang~1,JIANG Yong-fa~(1,2),LAN Xiao-ji~1,L Guo-nian~1
2004 05 [86-88][Article][PDF: 497 KB]
Advance of Life-cycle Ecological Design Method for Plant Protection Machinery
YAO Hui-chun,XU You-lin,ZHENG Jia-qiang,ZHOU Hong-ping
2004 05 [99-102][Article][PDF: 615 KB]