Journal of Nanjing Forestry University(Natural Science Edition)2007 03

lw
Application of Stiffness Models of Classical Laminate Plate Theory in Plywood
WANG Zhi-qiang1, LU Xiao-ning1*, CHEN Yu-ping2
2007 03 [8-12][Article][PDF: 3460 KB]
An Experimental Study of Models on Small H-Steel Soil-cement Wall Foundation Pit Bracing Mechanism
YANG Ping1, CAO Bao-fei2, YIN Peng3, HE Wen-long1, ZHANG Ting1
2007 03 [19-24][Article][PDF: 4852 KB]
The Evaluation of Tour Resources of the Dr. Sun Yat-sen’s Mausoleum Scenic Spots
XIAO Ping, ZHANG Cheng, ZHANG Min xin, YANG Zhi-liu
2007 03 [25-29][Article][PDF: 3757 KB]
Enzymology Characteristics of Immobilized β-glucosidase
ZHU Jun-jun, JIANG Xiao-hua, YONG Qiang*, YU Shi-yuan
2007 03 [29-33][Article][PDF: 4254 KB]
Effects of Steaming Explosion Treatment on the Permeability of Lumber
MIAO Ping, ZH UANG Shou-zeng, LIU J in, LIU Bin
2007 03 [39-42][Article][PDF: 3402 KB]
Sprout Regeneration and Plant Regeneration Influences on Eucalyptus urophylla X grandis Plantation Yield
YE Shao ming1,2, ZHENG Xiao-xian1*, XIE Wei-dong2, ZHAO Li-jun2
2007 03 [43-46][Article][PDF: 3384 KB]
Establishment of Technique system of Tissue Culture on Chinese Fir Superior Clones
OUYANG Lei2, ZHENG Ren-hua2, WENG Yu-zhen2, CHEN Xiao-chou2, LI Lin-yuan3, KANG Yue-hui1
2007 03 [47-51][Article][PDF: 4939 KB]
Phosphorus Move Down by Leaching and Related to Olsen –P of Surface Soil in Two Paddy Soils
LI Wei-zheng1, WANG Gat-ping1, ZHANG Huan-chao1*, CAO Zhi-bong2, AI Chang3
2007 03 [52-56][Article][PDF: 4125 KB]
The Distribution and Damage Characteristics of Overwinting Eggs’Nidi of Ricania sublimbata Jacobi
LIU Shu-wen1, JI Bao zhong1*, ZHANG Kai2, HE Zhang-hui2, SONG Jie1, SONG Huo lin1
2007 03 [57-62][Article][PDF: 5560 KB]
A Study on Bleaching Properties of KP Pulp of Larix kaempferi
WANG Jun-hui1,2, ZHANG Shou-gong,2, SHI Shu-lan3, HU Hui ren3, ZHANG Song zhi1, MA Jian-wei4, ZHANG Jian-hua4
2007 03 [87-90][Article][PDF: 2966 KB]
Amine Addition Reaction of C60with Dehydroabietylamine Catalyzed by AICl3
GAO Jian1, LIN Zhong-xiang1*, DENG Hui-min2
2007 03 [95-98][Article]
Effects of Magnetic Treatment of Beach Plum in vitro Subculture Explants on the Regeneration and Growth
YAN Dao liang1, QIN Pei1*, WU Wei-guo2, WANG Guang1, ZAI Xue-ming1, SUN Dong-lin1
2007 03 [99-102][Article]
The Species Diversity Characteristics of Plantations in Shuangfeng Mountain National Forest Park
WANG Dian-bei1, JI Shu yi2, TIAN Chun-yuan1, JIANG Yi-quan1
2007 03 [103-106][Article]
Study on the Astronomical Refraction’s Coefficient Above the River at Night
WEI Hao-han1, ZHENG Jia-zhu1, WANG Zi-jun1, BAI Xin-yu2
2007 03 [107-110][Article][PDF: 3278 KB]
A Method Suitable for Protein Extraction of Poplar Leaves
YUAN Kun, WANG Ming xiu, HUANG Min-ren*
2007 03 [119-121][Article]
Study on the Diversity and Fauna of Butterflies in Yuntai Low Mountain, Jiangsu Province
LI Zhao-hui1,2, HUANG Cheng1, YU Wei-yan2, WANG Xiao-ping2, CHEN Jian-xiu1*, XU Shan-jin2
2007 03 [122-124][Article]
NPP and C02 Assimilation Value of Vegetation in Jiangyin, Jiangsu Province
LIU Zhi bin1, LIU Mao song1*, XU Chi1, RUAN Wei-lin2, LIU Xiao zhao3
2007 03 [139-142][Article]