Journal of Nanjing Forestry University(Natural Science Edition)2009 03

lw
Using MuPS marker technique to identify individual of Pinus massoniana resistance to pine wilt disease
GAO Jingbin1,2, XU Liuyi2, YE Jianren1*, ISODA Keiya3, UBUKATA Masatoshi3
2009 03 [1-4][Article][PDF: 626 KB]
The preliminary analysis of poplar leaf proteome
YUAN Kun1, PAN Huixin2, YANG Lifu1, WANG Zhenhui1, WANG Mingxiu2, HUANG Minren2*
2009 03 [13-16][Article][PDF: 674 KB]
Chromosomal Giemsa Cbanding analysis for root tips of Lilium speciosum Thunb.var.glorosoides Baker
HU Fengrong, LIU Guangxin, XI Mengli, WU Zhuhua, SHI Jisen*
2009 03 [17-19][Article][PDF: 506 KB]
In vitro culture and in vitro germplasm preservation system of Rhododendron redowskianum Maxim.
GU Dizhou1, DENG Zhigang2, QI Maowei1, CAO Xun1, ZHU Junyi1, JIANG Yuntian1
2009 03 [20-24][Article][PDF: 753 KB]
Analysis of floristic geography of Chinese Athyrium Roth
WANG Jinhu1,2, HAO Riming3*, TANG Gengguo1
2009 03 [25-30][Article][PDF: 728 KB]
Study on the dynamic variation of litter falls in Maolan Karst forest
WEI Luming, YU Dengli, CHEN Zhengren
2009 03 [31-34][Article][PDF: 644 KB]
Carbon storage and distribution in Acacia crassicarpa plantation ecosystem
HE Bin1, YU Chunhe2, WANG Anwu2, LI Jiupeng2, CHEN Yuping1, RONG Yi1
2009 03 [46-50][Article][PDF: 712 KB]
Seasonal variations of soil microbial available carbon in four plant communities along the altitude gradient in Wuyi Mountain
XU Xia1,3, QUAN Wei1, WANG Jiashe2, FANG Yanhong2, RUAN Honghua1*, YE Jingzhong1
2009 03 [55-59][Article][PDF: 821 KB]
Study on nitrogen and phosphorus leaching at different fertilizer levels in Phyllostachys praecox stands
WU Jiasen1, JIANG Peikun1*, XIE Binglou1, SHENG Weixing1, WANG Xunan2, WANG Yong2
2009 03 [60-64][Article][PDF: 757 KB]
Cluster analysis on site type classification of scenic forest
DENG Songqiu, YAN Jiafeng, GUAN Qingwei*, YU Shuiqiang
2009 03 [73-77][Article][PDF: 698 KB]
Study on dye uptake of two rattan species by reactive dyestuff
WANG Zhengguo1,2, WANG Zhaohui2*, DUAN Xinfang2, LIU Xinge2, ZHOU Yu2, LEI Yafang1
2009 03 [78-82][Article][PDF: 835 KB]
Study on drying stress model of wood
TU Dengyun1, LIU Bin2
2009 03 [87-91][Article][PDF: 862 KB]
Study on revision model of the wood toughness with moisture content
WANG Youhong1, JIANG Zehui2,FEI Benhua3, WANG Chuangui1, Liu Xing’e2 , XU Bin1, KE Shuhua1, WANG Yunfei1
2009 03 [92-94][Article][PDF: 437 KB]
Factors of effecting dimensional stability of curving woodensamples
LIU Zhijia1, LI Li2*, BAO Fucheng1
2009 03 [95-98][Article][PDF: 528 KB]
The radial variation trend of tracheid morphology of branches from Ginkgo biloba L.cultivars
WANG Fang1, ZHANG Jing2, XING Shiyan1*, HU Aihua1, HAN Kejie1
2009 03 [99-102][Article][PDF: 799 KB]
Production of calcium resinate and its control
YE Chunhong, DAI Hongqi*, WANG Shumei, WANG Zhongliang, YUAN Guangxiang
2009 03 [103-106][Article][PDF: 799 KB]
Study on the extracting technical conditions of carminic acid optimized by uniform design and the stability
ZHANG Jianyun, LI Zhiguo*, ZHAO Jiejun, BAO Songlian, YANG Shiyu, LUO Xiang
2009 03 [107-110][Article][PDF: 688 KB]
Adaptive control of vehicle suspension using fractional order reference models
CHEN Ning1, CHEN Nan2, WANG Naizhou1,TAI Yongpeng2
2009 03 [116-120][Article][PDF: 616 KB]
Analysis of linkhanging basket in cablestayed bridge using finite element method
LI Zhaozhong1, WANG Libin1*, XU Guoxiang2, YAN Jianwei1
2009 03 [121-124][Article][PDF: 862 KB]
Development of Vietnam plant protection machinery and cooperation between China and Vietnam
LE Vuquan1,2, ZHENG Jiaqiang1*, ZHOU Hongping1, NGUYEN Vantuu1
2009 03 [131-135][Article][PDF: 1169 KB]
Analysis on the nutrition in bamboo shoots of two types of Fargesia yunnanensis
WANG Shuguang1, PU Xiaolan2, DING Yulong1*, WAN Xianchong3, LIN Shuyan1
2009 03 [136-138][Article][PDF: 475 KB]
Effects of low temperature treatment on physiologicalbiochemical characteristics of six seedlings
WANG Xiange1, XUE Li1*, XIE Tengfang1, HE Yuejun1,2
2009 03 [139-142][Article][PDF: 827 KB]
Study on growth performance of different hickory scion/rootstock combinations and its effect on bearing
YU Lin1, ZHANG Weibin1, YU Bingmei1, ZHAN Renchun1, WANG Jibin1, FENG Wencai1, XIA Guohua2
2009 03 [143-145][Article][PDF: 417 KB]
The extraction method of leaf image based on the active contours
LI Yunfeng, CAO Yukun, ZHU Qingsheng
2009 03 [146-150][Article][PDF: 947 KB]