Journal of Nanjing Forestry University(Natural Science Edition)2010 02

lw
The dynamic carbon storage and economic value assessment of forest in Jiangsu province
WANG Lei1,2, DING Jingjing1, JI Yonghua1, LIANG Zhenhai1, LI Rongjin1, RUAN Honghua3
2010 02 [1-5][Article][PDF: 717 KB]
Organic carbon storage of forest soil in Jiangxi province
SONG Manzhen1,2, LIU Qijing3, WU Zirong1, OUYANG Xunzhi1*
2010 02 [6-10][Article][PDF: 739 KB]
In vitro plantlet regeneration from seedling explants of Pinus densiflora
ZHU Lihua1,2, WU Xiaoqin1,2*, DAI Peipei1,2, ZHANG Hongyan1,2
2010 02 [11-14][Article][PDF: 920 KB]
Study on somatic embryogenesis of Catalpa bungei
JIANG Rongcui, PENG Fangren*, TAN Pengpeng, HAO Mingzhuo
2010 02 [15-18][Article][PDF: 683 KB]
Cryopreservation of excised embryos of Aesculus chinensis seeds
REN Shujuan1, WANG Hang1, LIU Jie1, ZHANG Yi1, BAI Lan1, ZHANG Zihan1, LIU Yingan2, YU Fangyuan1*
2010 02 [19-23][Article][PDF: 847 KB]
The physiological indices affecting parameters of electrical impedance spectroscopy in Pinus bungeana Zucc. needles during frost hardening
LI Yaqing1,2, ZHANG Gang1*, DONG Shenghao1, QUE Shupeng3, ZHU Liang3, JIN Xiumei3
2010 02 [24-30][Article][PDF: 1020 KB]
Analysis of nutrient input and output in a Phyllostachys pubescens ecosystem of southern Sichuan province
JIANG Junming1,2, LIU Dalei4, FAN Shaohui3, FEI Shimin2*, CHEN Desong4
2010 02 [31-36][Article][PDF: 869 KB]
Study on the water and soil erosion rules during the three types of vegetation recovery process
HUANG Chengbiao1, LIU Yunhua2, QIN Wuming1, WEI Shanhua2, HUANG Dan1, LI Baoping1
2010 02 [59-63][Article][PDF: 675 KB]
Study on pretreatment of hot grinding wastewater from medium density fiberboard production via ferriccarbon microelectrolysis
ZHANG Wenyan, TIAN Yulan, HE Hengmei, ZHANG Qisheng*, HUI Hui, YU Pengwei
2010 02 [69-72][Article][PDF: 710 KB]
Investigations of 3D reconstruction of log CT images and imaginary cutting
ZHANG Xunhua1, YE Ning1*, DING Jianwen2, WANG Houli2
2010 02 [77-80][Article][PDF: 1067 KB]
Purification process of total flavonoids in Lycium barbarum L.
JIA Shaoqian, WU Caie*, YANG Jianting, LI Tingting
2010 02 [85-88][Article][PDF: 654 KB]
Synthesis of (+)nopinone from (-)βpinene by selective oxidation
LIU Bing, AO Wangwei, YANG Yang, WANG Shifa*
2010 02 [89-94][Article][PDF: 713 KB]
Separation of lignin from rice straw by modified method of HBS
HUANG Lijun, YE Judi, XU Cheng, WU Jingjing, HONG Jianguo*
2010 02 [104-106][Article][PDF: 564 KB]
Design and implementation of correction system for measuring error of automobile headlamp beam
MIN Yongjun1, ZHU Liujian1, ZHU Huayong1, XU Zhaojun2
2010 02 [107-110][Article][PDF: 772 KB]
Analysis of surface crack propagation and fatigue life of granular base asphalt pavement
WANG Hongchang1,2, WANG Libin1, LI Guofen1
2010 02 [111-114][Article][PDF: 716 KB]
Urban green space functions: present, problems and future
KONG Fanhua1, YIN Haiwei2
2010 02 [119-124][Article][PDF: 863 KB]
The characteristic on adsorptiondesorption of organic and inorganic phosphorus in paddy soils
JIA Xueping1,2,3, LIU Qin1*, ZHANG Huanchao3, YUAN Manman1, ZHU Qianggen3
2010 02 [129-132][Article][PDF: 931 KB]
A review of vegetation restoration and rehabilitation on rocky sites in China
LIU Zhongliang, HAO Yansong, WAN Fuxu*
2010 02 [137-141][Article][PDF: 886 KB]
Ecolandscape forest planning of Xuzhou urban barren hills
QIN Fei1,2, WANG Zhenying3, WAN Fuxu2, GUAN Qingwei2*, WU Jing1,2, ZHOU Wei2,3, WANG Wei2, YU Yuanchun2
2010 02 [142-146][Article][PDF: 1047 KB]
The pattern and assess of optimization of seed of tree of granite mountainous region in Shandong province
FANG Yong1, LIANG Yu1, SHANGGUAN Xiuling2, WANG Yuehai1
2010 02 [147-149][Article][PDF: 497 KB]
Surface coat proteins of the pine wood nematode, Bursaphelenchus xylophilus
Ryoji Shinya1,2, Yuko Takeuchi1, Hironobu Morisaka3, Mitsuyoshi Ueda3, Kazuyoshi Futai1
2010 02 [150-151][Article][PDF: 236 KB]
Partial purification and characterization of extracellular lignin peroxidase from Pseudomonas fluorescens GcM51A
KONG Lingying1, GUO Daosen1, ZHAO Boguang2, LI Ronggui1
2010 02 [151-152][Article][PDF: 170 KB]
Pathogenicity of Bursaphelenchus mucronatus in Russia
Oleg Kulinich1, ZHAO Boguang2, Nataly Kozyreva1
2010 02 [153-154][Article][PDF: 157 KB]