Journal of Nanjing Forestry University(Natural Science Edition)2013 04

lw
Modeling and analyzing the dynamic growth for progeny in a full-sib family of Salix xuzhouenesis
MA Qiuyue,CHEN Yingnan,QU Jiteng,DAI Xiaogang,YIN Tongming*
2013 04 [13-16][Article][PDF: 731 KB]
Effects of high temperature on photosynthesis and growth of crabapple seedling
LIU Chunfeng,ZHANG Wangxiang,SUN Lei,RUAN Junyang,WANG Tao,CAO Fuliang*
2013 04 [17-22][Article][PDF: 866 KB]
The effect of intercropping alfalfa on growth and soil productivity of Populus tomentosa pulpwood plantation
HUANG Xiangfeng1, XIANG Dikui2, JIA Liming1*, GAO Yuanyuan1, XI Benye1, WANG Ye1
2013 04 [39-44][Article][PDF: 696 KB]
Effects of thinning on the soil enzyme activity in the Pinus massoniana Lamb. plantation
HAO Junpeng, LING Ning, LI Ruixia, WANG Dong, MIN Jiangang, PENG Tingting, LIU Na, GUAN Qingwei*
2013 04 [51-56][Article][PDF: 1695 KB]
Soil respiration of major successional communities in the Maolan Nature Reserve of Karst areas
WU Peng1, CUI Yingchun1, YANG Ting2, DING Fangjun1, CHEN Jun1,ZHU Jun1
2013 04 [57-62][Article][PDF: 1232 KB]
Fiber morphology of different variation types of Neosinocalamus affinis(Rendle)Keng f.
GAN Xiaohong1,2, CHEN Feng1,2, LIN Shuyan3, DING Yulong3, XIE Hai4
2013 04 [99-104][Article][PDF: 637 KB]
Study on the product characteristics and release law of pyrolysis of wheat straw black liquor
DAI Tao, WU Shubin*, GUO Daliang, ZHAO Yushuang, LI Bo
2013 04 [121-126][Article][PDF: 1217 KB]
Synthesis of isobornyloxyethyl methacrylate from camphene
WANG Shikang, XU Xu, XU Xiaowei, WEI Baisong, WANG Shifa*
2013 04 [127-132][Article][PDF: 785 KB]
Synthesis and properties of isobornyl methacrylate
XU Xiaowei,XU Xu,WEI Baisong,WANG Shifa*
2013 04 [133-138][Article][PDF: 1008 KB]
New recorded plants from Shandong province
ZANG Dekui1, XIE Xiaoman2, LI Wenqing2
2013 04 [165-166][Article][PDF: 253 KB]
A research on mating and oviposition behaviors of Orthaga achatina
HE Yueqiu1, QIN Yuanxia2, WANG Zhilong1
2013 04 [167-170][Article][PDF: 693 KB]
Effect on bonding performance of bamboo skin and bamboo pith through chemical processing
ZHANG Xiaodong1, CHENG Xiucai2, LIN Longsheng1, TANG Yanan1, WU Hao1
2013 04 [171-174][Article][PDF: 572 KB]
Determination of chromium and arsenic in plywood for container flooring
WANG Wei1,FANG Chao1, ZHANG Zhang2, HE Lei3,SUN Huiyu1,XU Bo1
2013 04 [175-178][Article][PDF: 683 KB]
Analysis of landscape dynamics in Hongze Lake wetlands
XIA Shuang,RUAN Renzong*,YAN Meichun, WANG Yuqiang
2013 04 [179-182][Article][PDF: 640 KB]
2013 04 [183-56][Article][PDF: 145 KB]
2013 04 [183-68][Article][PDF: 160 KB]
2013 04 [183-89][Article][PDF: 169 KB]
2013 04 [183-138][Article][PDF: 132 KB]
2013 04 [183-164][Article][PDF: 1039 KB]