Journal of Nanjing Forestry University(Natural Science Edition)2017 03

lw

2017 03 [0][Article][PDF: 328 KB]
Determination of the inhibitory spectrum and stability of culture filtrate from Bacillus amyloliquefaciens HZM9
HU Zhongliang, ZHENG Cuiyun, TIAN Xingyi, LI Jingbao, HAN Zhengmin, FAN Ben*
2017 03 [65-70][Article][PDF: 1639 KB][HTML]
Ecological study of Keteleeria davidiana populations of Yachang forest farm in Guangxi Zhuang Autonomous Region
BAI Weiguo1, XU Huiling2, WU Qingbiao3, LI Tiehua4*, LI Jiabo3, LIAO Guoyong3
2017 03 [71-76][Article][PDF: 1554 KB][HTML]
The characteristics of vertical vegetation distribution in hydro-fluctuation zone based on weathered bedrock in the Thousand Island Lake region
XU Gaofu1,LU Gang2,ZHANG Jianhe3,LI Hepeng2,HONG Suzhou1, BAI Ming’e2, CAO Nanfeng1,HONG Lixing2
2017 03 [86-94][Article][PDF: 1782 KB][HTML]
Distribution and statistical analysis of knots in Erythrophleum fordii plantations
HAO Jian1,2,MENG Mingjun1,HUANG Dewei1,WEI Juling1,LI Zhongguo1,TANG Jixin1, XU Daping2*
2017 03 [100-104][Article][PDF: 1739 KB][HTML]
Object-oriented classification of tropical forest
WANG Wenquan1,CHEN Yongfu1*,LI Zhaochen1,HONG Xiaojiang2,LI Xiaocheng2,HAN Wentao2
2017 03 [117-123][Article][PDF: 3217 KB][HTML]
Stress wave propagation patterns in larch standing trees
LIU Fenglu1, JIANG Fang1*, WANG Xiping2, ZHANG Houjiang1, LIU Xingkai1
2017 03 [133-139][Article][PDF: 3649 KB][HTML]
Fabrication of tebuconazole/chitosan microcapsules by the method of spray-drying
XU Peng1, WANG Liying2, CAO Xiaoyong3, SHAO Wei1,TANG Jingen2*
2017 03 [157-161][Article][PDF: 2294 KB][HTML]
Stoichiometry of nitrogen and phosphorus and the content in grassland ecosystem in the upper reaches of Ili River
MA Jie1,2, LI Lanhai2*, LIU Xiang2, BAI Lei2, GAO Liwei3, ZHU Yongli4*
2017 03 [7-14][Article][PDF: 1753 KB][HTML]
The heavy metal pollution situation and control in Hongze Lake
ZHU Chenming, ZHU Yongli, HAN Jiangang*, LI Chuan
2017 03 [175-181][Article][PDF: 1521 KB][HTML]
Open pollination progeny test and family selection of 26-year-old Pinus massoniana Lamb. seed orchard
TAN Jianhui1, FENG Yuanheng1, HUANG Yongli2, YANG Zhangqi1*
2017 03 [189-192][Article][PDF: 1369 KB][HTML]
Nutritional components in palm (Trachycarpus fortunei) buds
LIU Longyun1, WU Caie2*, LI Tingting2, CHEN Zongyong3
2017 03 [193-197][Article][PDF: 1409 KB][HTML]
Analysis on carbon content factors of Larix sibirica Ledeb. in Xinjiang
ZHU Yali, ZHANG Huifang,GAO Yaqi*, DILIXIATI·Baoerhan, DING Chengfeng, YANG Yiyuan
2017 03 [198-202][Article][PDF: 1432 KB][HTML]