Journal of Nanjing Forestry University(Natural Science Edition)2018 01

Research of the application of digital survey techniques in private garden
ZHANG Qingping1, LIANG Huilin1, LI Weizheng2, YANG Mengke1, ZHU Lingxi1, HUANG An1
2018 01 [1-6][Article][PDF: 3312 KB]
Analysis on comprehensive utilization of landscape water resources based on UAV digital photogrammetry technology
WANG Wei1, WANG Hao2,LI Weizheng3*, WU Rihan4, TIAN Xiaodong5, GUO Suming2, CHEN Zhouxiang2,ZHANG Haofeng1
2018 01 [7-14][Article][PDF: 3524 KB]
lw
Effects of plant growth regulator on cuttings rooting of Altingia gracilipessl
ZHANG Dandan1,FAN Junjun1,ZHAO Mingming1,2,CAI Xiyan3,ZHANG Wangxiang1,2,*
2018 01 [41-47][Article][PDF: 1461 KB]
Effects of nitrogen application on photosynthetic characteristics and yields of oil tree peony Paeonia ostii ‘Feng Dan'
DUAN Xiangguang1, ZHANG Lixia1, LIU Wei1, GUO Lili1, GUO Dalong2, HOU Xiaogai1*
2018 01 [48-54][Article][PDF: 1422 KB]
Physiological features of C and N metabolism during shoot elongation in Phyllostachys edulis f. tubaeformis and its reverse mutant
YUE Jinjun1,2, WANG Tao3, PENG Zhenhua1,3, LI Lubin1,3*, GU Xiaoping2, YUAN Jinling2, WU Xiaoli2,LIU Zheng'e2
2018 01 [60-66][Article][PDF: 1347 KB]
Effects of density adjustment on ground cover and soil hydrological function of Picea asperata plantation in the subalpine region of western Sichuan Province, China
FENG Qiuhong1, WU Xiaolong1,3, XU Zhengjingru1,4, LIU Xingliang1*, LU Changtai3, PAN Hongli1, LIU Shirong2
2018 01 [98-104][Article][PDF: 1397 KB]
Relationship between enzyme activities and nutrients of black soil subjected to low molecular organic acid
ZHAO Pengzhi, CHEN Xiangwei, YANG Xiaoyan, QI Siming, WANG Enheng*
2018 01 [105-112][Article][PDF: 1562 KB]
Soil water movement in Cinnamomum camphora plantation under drip irrigation
ZHANG Yinrong1, LAN Zaiping1*, PENG Jingjing1, BI Honglei1, MA Xin1, HE Xin 1, LOU Jie2
2018 01 [120-126][Article][PDF: 1769 KB]
Spatial forest-management planning with simulated annealing algorithm
DONG Lingbo,SUN Yunxia, LIU Zhaogang*
2018 01 [133-140][Article][PDF: 2312 KB]
Species diversity of forest communities at different altitudes based on fixed plot in Huangshan Mountains
YI Xiangui1, DING Hui2, FANG Yanming1, YE Yaoqing3,CHEN Shuifei2, WANG Xu3, CONG Rui1, ZHANG Kaiwen1,LI Yao1, WANG Xianrong1*
2018 01 [149-155][Article][PDF: 1315 KB]
Variation in fiber morphology among wild Pteroceltis tatarinowii populations in Hubei Province
WANG Dianbei1, LI Jianhua1,TIAN Chunyuan1, ZHONG Yaqin1, DUAN Lijun1,YANG Xianzhong2
2018 01 [169-174][Article][PDF: 1371 KB]
First trials to pollinate Camellia oleifera by using Bombus terrestris
ZHAO Boguang1, XU Guanghui2, XIAO Zhiyong2, LI Qianming2, YI Yangchun2, YAO Fangjuan2, SHI Xiaodi2, LI Meiying2
2018 01 [175-180][Article][PDF: 1352 KB]
Variation in radial increment of Lindera megaphylla and its wood anatomical characteristics
YANG Jianfei1, NING Liping1,2*, YANG Liao1, WANG Tianshi1, CHEN Tiantian1 QIAN Yuying1
2018 01 [181-187][Article][PDF: 1689 KB]
Effects of container seedling quality on outplanting performance of Quercus variabilis
SUN Qiaoyu, LIU Yong*, CHEN Chuang, SHI Wenhui, WANG Weiwei, CHEN Xiao
2018 01 [188-192][Article][PDF: 1416 KB]