Journal of Nanjing Forestry University(Natural Science Edition)2019 01

lw
2019 01 [0-0][Article][PDF: 331 KB]
Comprehensive index selection on superior growth and wood properties of Eucalyptus cloeziana for saw timber
LI Changrong1, CHEN Jianbo1, GUO Dongqiang1, WENG Qijie2, LU Cuixiang1, LI Jianfan3, ZHOU Wei1*, GAN Siming2*
2019 01 [1-8][Article][PDF: 1388 KB]
Effects of different inbreeding levels on seed characteristics and growth of slash pine
ZHAO Fencheng1,GUO Wenbing1,LIN Changming2,LI Fuming2, WU Huishan1, ZHONG Suiying2,LI Yiliang1,SITU Ronggui2, LIAO Fangyan1
2019 01 [9-17][Article][PDF: 1441 KB]
Analysis and evaluation on flower color characteristics of the Malus ‘Purple Prince' half-sib progenies
PU Jing1,ZHANG Jing1, ZHAO Cong1, FAN Junjun1, JIANG Wenlong1, ZHANG Wangxiang1,2,WANG Gaiping1*
2019 01 [18-24][Article][PDF: 1750 KB]
Functional study of BpMYB4 in birch response to low temperature stress
ZHANG Yu, CHEN Su, GAO Yuan, HUANG Haijiao*
2019 01 [25-31][Article][PDF: 2935 KB]
Cloning and expression analysis of BpTCP7 promoter from Betula platyphylla
REN Li,DONG Jingxiang,YANG Yang,HUANG Haijiao,LI Huiyu*
2019 01 [32-38][Article][PDF: 2600 KB]
Cloning and functional characterization of SlSIP from shrub Salix
ZHOU Jie, HUANG Jing,XING Wei, WANG Baosong, HE Xudong, JIAO Zhongyi
2019 01 [39-44][Article][PDF: 2763 KB]
Effect of density regulation on growth of Mytilaria laosensis plantation with middle age
TANG Jixin1,2, JIA Hongyan1,WANG Ke3, ZENG Ji1, ZHENG Lu1, WANG Yanan1,YANG Baoguo1
2019 01 [45-53][Article][PDF: 1580 KB]
Effects of heavy metal chromium stress on the photosynthetic characteristics of Indocalamus barbatus McClure
MA Yingli, GAO Yu, YUAN Tingting, DAI Li, ZHANG Yufeng, XIE Yinfeng*
2019 01 [54-60][Article][PDF: 1610 KB]
Effects of slow-release fertilizer rate on the quality of Quercus aliena container seedlings
YAO Guanggang1,LI Guolei1*,ZHENG Yonglin1,XUE Dunmeng2,LI Shian2,YUAN Qihua3
2019 01 [69-75][Article][PDF: 1606 KB]
The beauty degree of forest facies and its optimal color composition pattern in the southwest Zhejiang Province in autumn
WANG Xianguang1,2, WANG Zhenrong1,2, HE Xiaoyong2, LIAN Faliang2, HONG Zhen2,WANG Junfeng2, DU Youxin2, TANG Li1*
2019 01 [118-126][Article][PDF: 1382 KB]
Comprehensive evaluation of five blackberry hybrid strains by analytic hierarchy process(AHP)
HUANG Zhengjin1, WEI Yunli1, ZHANG Chunhong1, LYU Lianfei1, LI Weilin2*, WU Wenlong1*
2019 01 [135-140][Article][PDF: 1365 KB]
Anatomical structure characteristics of blackberry fruits with differential firmness during ripening
XIONG Zhenhao1, ZHANG Chunhong1, LI Weilin1,2*, WU Wenlong1*
2019 01 [149-153][Article][PDF: 3517 KB]
Review on combined electrokinetic and phytoremediation technology for soil contaminated by heavy metal
WEI Shuhe1, XU Lei1, 2, HAN Ran 1,2, DOU Xuekai 1,2, YANG Wei 1,2
2019 01 [154-160][Article][PDF: 1382 KB]
Investigation of forest true bugs(Hemiptera: Heteroptera)from Shanghai area
GAO Cuiqing1, WANG Meina2, WANG Yan3, ZHANG Yuefeng3, HAO Dejun1 *
2019 01 [167-174][Article][PDF: 2754 KB]
The biological effects of 60Co-γ rays on Freesia refracta
LIU Ling1, WANG Dan1*, LI Yirui1, MIN Kelian1, CHEN Min1, ZHANG Jiwen1, DENG Shanwen1,LI Qing2,XIANG Yi2,LI Jianwei2
2019 01 [186-192][Article][PDF: 2987 KB]
Cytological observation on pollen development of the male sterile poplar variety
LIU Wangshu1,HAN Linzhi2,ZHU Cheng3,PAN Huixin1*
2019 01 [198-203][Article][PDF: 3281 KB]