Journal of Nanjing Forestry University(Natural Science Edition)2019 03

lw
2019 03 [0-0][Article][PDF: 327 KB]
Somatic embryogenesis and plantlet regeneration of disease-resistant Pinus massoniana Lamb.
CHEN Tingting,YE Jianren*,WU Xiaoqin,SHEN Liyuan,ZHU Lihua
2019 03 [1-8][Article][PDF: 2463 KB]
Prediction of secretory protein in walnut bacterial black spot pathogen
ZHU Youpeng1, LIU Hongli1, HAN Changzhi1,2*
2019 03 [17-22][Article][PDF: 1659 KB]
Spatial distribution pattern and sampling technique of Sphecodoptera sheni larvae on Carya illinoinensis
LIU Kaizhou1, CAO Xia1,2, JU Yunwei1*, ZHAI Min3, YAN Xiaoru1, WANG Xiaoshi1, ZHOU Jifeng1
2019 03 [23-27][Article][PDF: 1326 KB]
Transcriptome analysis of differentially expressed genes in Reaumuria soongorica seeds germination under NaCl stress
LIU Xiaowei1,YANG Xiuyan1,WU Haiwen1,LIU Xiaoyan2,ZHU Jianfeng1*,ZHANG Huaxin1*
2019 03 [28-36][Article][PDF: 3212 KB]
Transpiration characteristics and influencing factors of the dominant species of Machilus microcarpa in Maolan Karst forest
LI Chenglong1, LIU Yanhui2, DING Fangjun2*, SHU Deyuan2, CUI Yingchun2, ZHAO Wenjun2, HOU Yiju2, WU Peng2
2019 03 [51-58][Article][PDF: 1794 KB]
Research on the response of SaWRKY7 gene to cadmium stress in Sedum alfredii Hance
WANG Ying1,2, QIU Wenmin2, LI He2, HE Xuelian2, LIU Mingying2, HAN Xiaojiao2, QU Tongbao1*, ZHUO Renying2*
2019 03 [59-66][Article][PDF: 4180 KB]
Structure characteristics of Pinus massoniana secondary forest in the Three Gorges Reservoir area
HU Wenjie1, CUI Hongxia1, WANG Xiaorong1, LEI Jingpin2, PAN Lei1*, TANG Wanpeng1, PANG Hongdong1, YUAN Xiujin2
2019 03 [67-76][Article][PDF: 1666 KB]
Influence of roof greening substrate materials on nitrogen and phosphorus characteristics in rainfall runoff
XI Menghan1,4, ZHENG Sijun2,3, ZHANG Qingping1*, ZHANG Lang1,2,3*
2019 03 [77-84][Article][PDF: 1708 KB]
Recognition of red-attack pine trees from UAV imagery based on the HSV threshold method
TAO Huan1, LI Cunjun1*, XIE Chunchun2, ZHOU Jingping1, HUAI Heju1, JIANG Liya3, LI Fengtao2
2019 03 [99-106][Article][PDF: 4121 KB]
Ecological security dynamics and trend forecast of coastal wetlands in Hangzhou Bay
LI Nan1,2, LI Longwei2, LU Dengsheng2,3, ZHANG Yinlong1*, WU Ming4
2019 03 [107-115][Article][PDF: 1472 KB]
The spatial construction of water soundscape in Chinese classical gardens
XIE Hui, CHENG Yu, GE Yuzhe, MAO Huasong
2019 03 [123-130][Article][PDF: 3677 KB]
Anti-inflammatory activity of polyphenol extracts from blueberry fruit
YAO Bei1, ZHAO Huifang1, WU Wenlong1*, LI Weilin1,2*
2019 03 [152-156][Article][PDF: 1478 KB]
An observation on three highbush blueberry cultivars cultivated in Nanjing
YANG Haiyan1, DONG Shanshan1, Lü Lianfei1, HUANG Zhengjin1, WU Wenlong1*, LI Weilin2*
2019 03 [157-162][Article][PDF: 1357 KB]
The growth and fruiting characteristics of ‘Zhaixuan’ blueberry strains in Nanjing
ZHAO Huifang1, Lü Lianfei1, YAO Bei1, WU Wenlong1*, LI Weilin2*
2019 03 [163-168][Article][PDF: 1443 KB]
Physiological response of blueberry roots to Mn2+ stress in soil
DONG Shanshan1, LI Ningran3, YANG Haiyan1*, WU Wenlong1, Lü Lianfei1, LI Weilin1,2*
2019 03 [169-174][Article][PDF: 1724 KB]
Effect of biological shading on secondary metabolism of ginkgo seedlings
QIAN Longliang1,LI Jiajia1,CAO Fuliang1,2*,WANG Guibin1,2
2019 03 [189-194][Article][PDF: 1850 KB]
Cytological study on the size reduction of leaf blade of Pseudosasa japonica var. tsusumiana
WEI Qiang, GUO Lin, CHEN Ming, XIA Sujuan, DING Yulong
2019 03 [195-199][Article][PDF: 3149 KB]